Kaffekaskshembränningsapparat

Kaffekaskhembränningsapparaten, pratar om ett liv i en ort styrt av en

brukspatron, och vilka enande och splittrande effekter folkdryckerna spriten och kaffet har haft

på Gustavsberg som brukssamhälle. Kaffekaskhembränningsapparaten består av fyra

koppardelar: en stor cylinder, en mjökkanna och två kaffepannor som är sönderbrända med en

gassvets fyllda med blåst glas och sammanlänkade med glasspiraler och kopparrör.